TSFS 2012:41 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna

4706

Svar på remiss förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och

Läkarförbundet tackar för möjligheten att yttra sig och vill lämna följande synpunkter. TSFS 2009:101 Innehållsförteckning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor . Ärendebeskrivning Ärendet avser svar på remiss från Transportstyrelsen avseende föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor. Beslutsunderlag Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om eurokoder Transportstyrelsens förslag: Transportstyrelsen föreslår samlade krav när det gäller tillämpning av eurokoder för de aktuella områdena, inklusive de nationellt valda parametrar som ska gälla vid tillämpning av eurokoderna i Sverige. TSFS 2016:36 - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om återföring av bensinångor på bensinstationer Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap. 1 § luftfartsförordningen (2010:770) och beslutar följande allmänna råd. 1 kap.

  1. Kompis assistans lön
  2. Property manager duties
  3. Skolattack sverige

Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av förordningen (1984:321) om kontrollavgift vid olovlig parkering, 10 kap. 13 a § trafik-förordningen (1998:1276) och 1 kap. 9 §, 2 kap. 5, 8, 12, 17, 20 och 24 §§ och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.; beslutade den 30 juni 2010. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap. 1 och 6 §§ körkortsförordningen (1998:980) och 11 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (1998:779) samt beslutar följande allmänna råd.

Frågor och svar om covid-19 coronavirus

5 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lokala trafikföreskrifter m.m.; beslutade den 29 oktober 2015. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 10 kap. 13 a § och 13 kap.

Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tävling

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 10 kap. 13 a § och 13 kap. 7 § trafikförordningen (1998:1276) och beslutar följande allmänna råd.

1 kap.
Wheelhouse steam

Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd

Inledande bestämmelser Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Tillämpningsområde Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 19 maj 2017. Ändringar införda t.o.m. 2018:47. Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel.

Inledande bestämmelser Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om alarmeringstjänst och flygräddningstjänst; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 6 kap. 10 § och 10 kap. 7 § luftfartsförordningen (2010:770) samt beslutar följande all-männa råd. 1 … Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:xx) om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler) Transportstyrelsen Datum: 05 mars 2021 Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslaget, men önskar lämna några kommentarer. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om finsk-svensk isklass; beslutade den 3 november 2009. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 2 kap.
Kalmar praktiska

Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd

1 kap. Inledande bestämmelser Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Vänern; beslutade den 3 mars 2010. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap. 1 § sjötrafik-förordningen (1986:300) och beslutar följande allmänna råd.

16 § fordonsförordningen (2009:211) samt beslutar följande allmänna råd. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 kap.
Schottis efter per myhr


Sök på webbplatsen - Transportstyrelsen

Ändringar införda t.o.m. TSFS 2020:57. Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller.


Ur och penn varberg

Remiss av Transportstyrelsen föreskrifter med anledning av

1 kap. Inledande bestämmelser Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:xx) om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler) Transportstyrelsen Datum: 05 mars 2021 Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslaget, men önskar lämna några kommentarer. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 6 kap.