Vonovia SE Första rapporteringen av nya EPRA NAV Metrics

2176

Redovisning & definitioner K2A

EPRA's mission. EPRA’s mission is to promote, develop and represent the European public real estate sector. We achieve this through the provision of better information to investors and stakeholders, active involvement in the public and political debate, improvement of the general operating environment, promotion of best practices and the cohesion and strengthening of the industry. EPRA Net Reinstatement Value (NRV) Assumes that entities never sell assets and aims to represent the value required to rebuild the entity. The EPRA NAV set of metrics make adjustments to the NAV per IFRS financial statements to provide stakeholders with the most relevant information on the fair value of the assets and liabilities of a real estate investment company, under different scenarios. EPRA NAV-Kennzahlen Die EPRA NAV-Kennzahlen nehmen ausgehend vom IFRS-Eigenkapitalanpassungen vor, um den Stakeholdern eine möglichst klare Information bzgl.

  1. Alex och sigge podcast
  2. Ifrs 3 r

As of 31 December 2020, Die NAV-Darstellung gemäß EPRA-Definition hat das Ziel, den Nettovermögenswert in einem langfristig orientierten Geschäftsmodell auszuweisen.Das Eigenkapital der Anteilseigner von Vonovia wird dabei um die latenten Steuern auf Investment Properties, um den Zeitwert der derivativen Finanzinstrumente und die latenten Steuern auf derivative Finanzinstrumente adjustiert. EPRA NRV per unit11 EUR 1.2219 1.4333 (14.7%) EPRA NAV and EPRA NNNAV figures are disclosed to provide a comparison between the new NAV figures and the old NAV EPRA nyckeltal EPRA NAV (Långsiktigt substansvärde), Mkr 41 265 35 728 27 436 14 019 EPRA NAV, kr per aktie 229,25 198,49 159,14 86,33 EPRA Vacancy rate (Vakansgrad) 4 5 4 5 1) Hänförligt till moderbolagets aktieägare. 2) Noterade intressebolag till marknadsvärde avser Collector AB (publ) och Brinova Fastigheter AB (publ). gick långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) till 40,3 mdkr eller 195 kronor per aktie.

Fastighetssverige LinkedIn

Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), kr. Redovisat eget kapital hänförligt till stamaktien, exkl. eget kapital tillhörande preferens- och D-aktier, innehav utan  Första rapporteringen av nya EPRA NAV Metrics med EPRA NTA på € 58,14 ps och EPRA NRV, Agge89, 20-08-05 13:19  Inget konstigt, bara nya epra guidelines.

Epra nav nrv

Q3DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2020 - Diös

maaliskuu 2021 Ymmärsinköhän oikein, että EPRA NRV on melkein sama asia kuin EPRA NAV ?

IFRS equity attributable to Vonovia shareholders. 19,308.3 EPRA Triple Net Asset Value (NNNAV): is the EPRA NAV adjusted to include the fair values of (i) hedging instruments, (ii) financial debt and (iii) deferred taxes. I n October 2019, three new asset value metrics were introduced by EPRA: EPRA Net Reinstatement Value (NRV), EPRA Net Tangible Assets Value (NTA) and EPRA Net Disposal Value (NDV) which replace EPRA NAV and EPRA NNNAV. EPRA's mission. EPRA’s mission is to promote, develop and represent the European public real estate sector. We achieve this through the provision of better information to investors and stakeholders, active involvement in the public and political debate, improvement of the general operating environment, promotion of best practices and the cohesion and strengthening of the industry.
Stigande havsnivåer

Epra nav nrv

EPRA BPR General Recommendations 2.1 Introduction 2.2 Language of financial reporting 2.3 Compliance with EPRA BPR 3. EPRA Performance Measures 3.1 EPRA Earnings 3.2 EPRA Net Asset Value metrics 3.3 EPRA Net Initial Yield and ‘topped-up’ NIY EPRA Earnings utgår ifrån resultatet enligt IFRS men tar bort poster som EPRA anser inte är relevanta för att mäta ett företags prestation eller för att bedöma framtida kassaflöden, framför allt är det orealiserade värdeförändringar som tas bort. NAV changes are becoming mandatory for FY 2020 Share this Article: As we are now approaching to year-end reporting season, we thought it would be useful to point out once more to our members that the Net Asset Value (NAV) changes will need to be officially adopted for the first time in the annual reports ending on December 31, 2020, for those companies with December as fiscal year-end. EPRA NAV, EPRA NRV and EPRA NTA as at the end of December 2020 decreased to EUR 1.2219 per unit, corresponding to a decrease of -5.55% over the last month. As of 31 December 2020, the fair value of the Baltic Horizon Fund portfolio decreased to EUR 340.0 million (31 December 2019: 358.9 million). EPRA NAV and EPRA NRV as at the end of February 2021 decreased to EUR 1.2233 per unit, corresponding to a decrease of -0.31% over the last month.

EPRA NRV1 147,898 162,514 (9.0%) EPRA NRV 1per unit (EUR) 1.3044 1 EPRA NAV and EPRA NNNAV figures are disclosed to provide a comparison between the new NAV KPMG est heureux de vous convier au webinar New EPRA NAV & BPR guidelines update. Cet événement initialement prévu le 19 mars, se tiendra sous forme de webinar le 25 juin prochain. EPRA Overarching Recommendations Organisational boundary. Fabege avgränsar redovisningen till fastigheter där vi har kontroll (operational control) enligt principerna i Greenhouse Gas Protocol. Operational control har valts eftersom det ger Fabege bäst förutsättningar att redovisa statistik och data som Fabege direkt kan påverka. Jan Willem Van Kranenburg (Global REIT Analyst, Cohen & Steers), Simon Robson Brown (Principal, CBRE Clarion Securities) and Bart Gysens (Managing Director, Drar man då bort dessa klubbade utdelningar och insamlade (men ännu ej klubbade) utdelningar från premien så är den egentligen bara: 16,2 - 6,2 - 2,05 = 7,95 kr Vilket motsvarar en faktisk premie i förhållande till stängningskursen på: 7,95 / 134,8 = 5,9% Senast rapporterade EPRA NAV ligger dock på 141,4 kr, vilket innebär: (7,95 + 134,8) / 141,4 = 100,95% Att budet exklusive redan EPRA-indicatoren.
Antagningsbesked universitet

Epra nav nrv

27 Jul 2020 Recent changes in the EPRA NAV measures have led many CRE EPRA Net Reinstatement Value (NRV) – assumes entities never sell  14 Nov 2019 COMMENT In the 16 years since the development of the EPRA NAV we will welcome the new EPRA NAV metrics, namely EPRA NRV, EPRA  30 Nov 2020 EPRA NRV (former EPRA NAV). EPRA NRV assumes that entities never sell assets and aims to represent the value required to rebuild the entity. 1 Mar 2021 discount to a growing NAV per share supports additional long-term EPRA NRV → assumes that entities never sell assets and aims to  8 Feb 2021 EPRA NRV – Net Reinstatement Value Shareholders' equity according to balance sheet following the reversal of fixed-income derivatives and  Indicators. Know more about EPRA indicators of Covivio. EPRA NAV €/share , 99,7, 105,8, 99,8. EPRA NNNAV EPRA NRV €/share, 108,5.

Aktuellt substans-värde (EPRA NNNAV) uppgick till 38,1 mdkr eller 185 kronor per aktie efter avdrag för bedöm d upp-skjuten skatteskuld. Denna bedömning har gjorts mot bakgrund av gällande skattelagstiftning, som NAV/NNNAV Die NAV-Darstellung gemäß EPRA-Definition hat das Ziel, den Nettovermögenswert in einem langfristig orientierten Geschäftsmodell auszuweisen.Das Eigenkapital der Anteilseigner von Vonovia wird dabei um die latenten Steuern auf Investment Properties/zur Veräußerung gehaltener Immobilien, um den Zeitwert der derivativen Finanzinstrumente und die latenten Steuern auf derivative Going forward, those publishing EPRA metrics will need to replace the former NAV measurements (EPRA NAV and EPRA NNNAV) with three alternatives: EPRA Net Reinstatement Value (NRV) – assumes entities never sell assets and represents the value to rebuild the entity; EPRA Net Tangible Assets (NTA) – assumes entities buy and sell assets EPRA NAV per A-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 31 december 2019 mån, jan 27, 2020 15:15 CET. Nettoandelsvärde, EPRA NAV, för en A-aktie uppgick per den 31 december 2019 till 54 120 kronor. Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 31 december 2019 till drygt 947 miljoner kronor*.
Frimärken 2021 vikt
Pressmeddelanden Logistri Fastighets AB

– Trots pandemin Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, EUR, 11,8, 11,3, 4,4%  jämfört med EPRA NAV för Entra per den 30 september 2020 (4) och en premie om 5 NOK per aktie i Entra i relation till EPRA Net Reinstatement Value (NRV)  koncept för projekt-och fastighetsutveckling fungerar. SBBs långsiktiga substansvärde per aktie (EPRA NRV) steg med drygt 40% under året. Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie ökade till 245,08 kr (202,87). modernt och hållbart nav för att hantera Stockholms och. EPRA NAV - Långsiktigt substansvärde.


Riddarhuset lillieskold

Arbetsdokument 2 - GUPEA

We would like to let you know that the new EPRA NAV & BPR Guidelines workshop with KPMG and FSIF in Paris, due to take place on March 19, will be rescheduled to Thursday 25 June. A registration link as well as general information about the re-scheduled workshop will be circulated closer to the date. 2021-04-15 · The NAV was affected positively by the operating performance of properties. EPRA NRV as at the end of March 2021 increased to EUR 1.2284 per unit, corresponding to an increase of +0.42% over the Do you want to find out more about the important changes to EPRA's BPR guidelines? This video will give you the latest updates to the EPRA NAV metrics and Ca EPRA NAV, EPRA NRV and EPRA NTA as at the end of July 2020 decreased to EUR 1.2979 per unit, corresponding to a decrease of -0.50% over the last month.