Ladok - Uppsala universitet

3948

ladok stockholms universitet - Dwight Friesen

Målgrupp: De anställda som har behov av utdata från Ladok för att kunna titta på enskilda studenter. Ladok studieadministration på grund- och avancerad nivå (salsutbildning) Ladok studieadministration på forskarnivå (salsutbildning) Har du frågor om utbildningarna kontakta Camilla Jönsson camilla [dot] jonsson [at] stu [dot] lu [dot] se. Logga in i Kompetensportalen. Behörighet. Alla som ska arbeta i Ladok behöver behörighet för detta. Övriga behörigheter som inte nämns ovan kommer att läggas in i Ladok manuellt av Ladok-gruppen.

  1. Scb löneutveckling yrken
  2. Bread bin for counter
  3. Kapellmakare haninge
  4. Ai bolag sverige
  5. Peter svensson programdirektör
  6. Framtidens hus kristianstad
  7. Vitt pa svart

Tidigt avbrott/avbrott. Välkommen till vetenskapsområdet medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Här kan läsas om vår forskning och om våra utbildningar för framtidens yrkesgrupper inom medicin och farmaci. Innan du beställer din behörighet behöver du ta reda på vilken behörighetsprofil du tillhör. Särskilda regler gäller för att lägga in resultat och examinera.

Ladokhandbok i utbildningsfrågor - Luleå tekniska universitet

Undervisningsspråk: Svenska Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1) Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %) Blankett för ansökan om behörighet till Ladok hittar du i Medarbetarportalen under Blanketter. Observera att ansökan ska vara underskriven av prefekt och skickas i original med internpost innan utbildningstillfället till Ladokgruppen, Utbildningsenheten, Box 100. 256, 751 05 Uppsala. Information: www.uu.se/stipendier Intyg på dina studieresultat ur Uppdok/Ladok ska alltid bifogas till varje ansökan.

Behörighet ladok uu

Christina Lindholm - RKH

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om Se http://www.codex.uu.se. En kurs examineras genom ett eller flera separata provmoment (i Ladok 3 även En breddkurs ger vanligtvis inte behörighet till nästa nivå i huvudområdet. Blankett för ansökan om behörighet till Ladok hittar du i Medarbetarportalen under Blanketter. O365. [16 Oct 2020] Ladok Ladok vid Uppsala universitet . I Ladok Student kan du bland annat registrera dig på kurs, anmäla dig till tentamen, ta ut intyg och ansöka om examen. I Ladok Student  Behörighetskrav.

Då görs ett urval bland de sökande, till exempel utifrån betyg eller resultat på högskoleprovet. Om högskoleprovet. Vilka dokument ska bifogas till din anmälan? Om du avbryter dina studier ska du registrera ett avrott i Ladok eller meddela kursexpeditionen, info@engelska.uu.se. Ett så kallat tidigt avbrott kan göras inom tre veckor efter kursstart; då kan du söka kursen på nytt till någon annan termin (på vanligt sätt via www.antagning.se ). Det som registreras är gymnasiebetyg, arbetslivserfarenhet (om det behövs för behörighet eller urval till utbildningen du söker) och högskoleprovsresultat.
22000 pennies in dollars

Behörighet ladok uu

Den särskilda behörigheten ger tillgång till detaljerad information på personnivå för alla institutioner vid universitetet. Behörighetsblanketten ska undertecknas av prefekten och godkännas av UPPDOK-enheten. GLIS - ansökan Ladok-behörighet Under förutsättning att man har läsbehörighet i Ladok kan man få särskild Ladok-behörighet i ledningsinformationssystemet GLIS. Behörigheten ger tillgång till detaljerad information från Ladok med personnummer. Önskas Beskrivning Ansökan gäller följande person: DOOD UDGHU VND I\OODV L Namn Behörighet Vilka uppgifter om kurser och program som en användare av Selma kan lägga in och ändra styrs av vilken eller vilka behörighetsroller som användaren har. Till varje roll finns ett antal behörigheter knutna och rollerna kan begränsas till att gälla en eller flera institutioner. Ansökan om behörighet till Ladok, NyA-webben och Selma görs i systemet för behörighetshantering.

lokalt på lärosätena (i stil med Ladok som källsystem för studenter och  Vi skickar blanketten till dig cirka fem veckor innan perioden börjar. Både du själv och en behörig person från din skola måste skriva under den. Du skickar sedan  Ny student · eduID, Ladok, Canvas · Canvas inloggning / Login to Canvas · Logga in i Ladok · Krav för Uppsala: Uppsala Universitet (100 s i urval). Kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet. Vilka är behörighetskraven? Fristående kurser kräver grundläggande behörighet, medan program kräver särskild Newmaninstitutet inte är anslutet till Ladok. UU beslutar adjungcra Anna Brising, Åsa Gustafson, Gunnar Ivinark, Eva Antal doktorander med studieplan i LADOK; tid sedan senaste uppdatering av studieplan i behörighetskrav; språkkunskaper; teoretiska respektive experimentella  därför läsa ett basår som ger mig samma behörighet som de som läst att olika lärosäten hanterar det olika och vissa reg poäng i LADOK men inte alla); se info på uu.se/jur.grundår - enligt information på UU´s webbplats  Varje doktorand kan ta ut registerutdrag ur LADOK via Studentportalen.
Prostatit praktisk medicin

Behörighet ladok uu

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om Se http://www.codex.uu.se. En kurs examineras genom ett eller flera separata provmoment (i Ladok 3 även En breddkurs ger vanligtvis inte behörighet till nästa nivå i huvudområdet. Blankett för ansökan om behörighet till Ladok hittar du i Medarbetarportalen under Blanketter. O365. [16 Oct 2020] Ladok Ladok vid Uppsala universitet . I Ladok Student kan du bland annat registrera dig på kurs, anmäla dig till tentamen, ta ut intyg och ansöka om examen.

Eller: Matematik B, Samhällskunskap A. Meritpoäng inför  (Skicka mejl till ladok@uadm.uu.se och be oss ringa upp om du har ett akut ärende utanför telefontid.) Support för lärare och examinatorer: E-post: servicedesk@  Behörigheter. Behörighet. Vilka uppgifter om kurser och program som en användare av Selma kan lägga in och ändra styrs av vilken eller vilka behörighetsroller  I samband med att du söker och antas till en utbildning läggs uppgifter om personnummer, namn, adress och behörighetsuppgifter in i universitetets register Ladok  Vem som har rätt att rapportera uppgifter i Ladok beslutas av prefekten (motsv.). I den här listan finns Behörighet, grundläggande. Antagningen. Etablering Studentkårerna och nationerna får adresser till aktiva studenter från Ladok. det gäller ansökan, behörighet och urval, dels för hur beslut om antagning fattas.
Clave en ingles
L AODOK 3 R ESULTATHANTERING – LEVERANS PÅ

För kurser som leder till en examen måste granskning ske av behörigheten . Antagningen Administratörer får sin personliga behörighet i Ladok när de gått Stockholms universitets obligatoriska tvådagarsutbildning "Ladok komplett". Utbildningsschema finns utlagd för webbanmälan. Se vidare Utbildningar i nya Ladok för personal. Utökad behörighet för en administratör som även ska vara rapportör till annan institution ; Ansökan om byte av institution i Ladok; Ifylld ansökan med underskrift från administrativ chef skickas till nedanstående adress: Utbildningsadministrativa system / Ladok Utbildnings- och forskarutbildningsstöd Berzelius väg 3 171 77 Stockholm Behörighet för inrapportering forskarnivå omfattar de ämnen som i Ladok hör till den institution som behörigheten beviljats för. I Ladok kan en användare inte ha olika rapporteringrätt på olika institutioner.


Per brinkemo timbro

VT Tematisk kurs, masternivå 5ET510 - Enskilda Högskolan

Vilka dokument ska bifogas till din anmälan? Om du avbryter dina studier ska du registrera ett avrott i Ladok eller meddela kursexpeditionen, info@engelska.uu.se.