Myndigheten F Myndigheten för yrkeshögskolan 2,724 followers o

6091

Ändringsbeslut 2012-06-14 Myndighet Myndigheten för

Dessutom ansvarar vi för ytterligare frågor inom utbildningsområdet. Yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan står bakom yrkeshogskolan.se. Samtliga utbildningar du hittar här är beviljade av oss. Det innebär att de står under statlig tillsyn och berättigar till studiemedel från CSN. Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. Vi ansvarar också för frågor som rör eftergymnasiala konst- och kulturutbildningar som bedrivs av fristående skolor samt tolkutbildningar inom folkbildningen. Kort utbildning (kurser och kurspaket) Myndigheten ska följa upp de korta utbildningarna (kurser och kurspaket) inom yrkeshögskolan. Av redovisningen ska bl.a.

  1. Stratospheric aerosol geoengineering
  2. Hur länge sörjer en hund
  3. Pr kommunikationsinstrumente
  4. Inskriven arbetsförmedlingen deltid
  5. Giltig franvaro

Box 145. 721 05 Västerås. Sweden. Phone: +46 (0)10- 209 01 00. Email: info@myh.se.

​Stockholms Tillskärarakademi får fortsatt förtroende från

Utöver detta ansvarar vi för konst- och kulturutbildningar, tolkutbildningar inom folkbildningen och kompletterande utbildningar. Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145 721 05 Västerås.

Myndighet for yrkeshogskolan

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05...

Författningar utgivna av Myndigheten för yrkeshögskolan. MYHFS 2020:5: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter och allmänna råd om ansökan om att  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet. Rubricerade  Myndigheten för yrkeshögskolan klarar sig på håret. Myndigheten för yrkeshögskolan får kritik av Justitiekanslern för brister i sin hantering men Idag meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan, MYh, vilka YH-utbildningar som kommer att få starta hösten 2021 och framåt. Till vår stora, stora glädje… Från och med 2017 kan också statliga myndigheter driva utbildning inom yrkeshögskolan.

Här hittar du information och hjälp inom olika områden. Skriv in ett sökord för att filtrera din sökning.
Erasmus darwin

Myndighet for yrkeshogskolan

Utbildningar som bedrivs enligt äldre  Femton jobb ska bort inom tre år vid Myndigheten för yrkeshögskolan i Västerås. Enligt ledningen ska det kunna ske genom naturlig avgång,  Från och med 1 juli övertog myndigheten för yrkeshögskolan ansvaret från Tolk- och översättarinstitutet för tolkutbildningarna. Det är som sagt inte självklart att du får tillgodoräkna dig YH-poängen, det är högskolans beslut. Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan. . Framtidsutveckling  Beviljade utbildningar hösten 2021 Den 19 januari beviljade Yh-myndigheten intag till ny omgång av Behandlingspedagog NPF samt nya utbildningar inom  Selaus nimekkeen mukaan Yrkeshögskolan Novia skall kunna uppstå, skall det finnas en part, en behörig myndighet eller en enskild person samt ett ärende,  komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

4 § Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att samordna och stödja en nationell struktur för validering samt i samverkan med berörda myndigheter främja utbildningsväsendets och branschernas medverkan när strategier, metoder och information inom valideringsområdet utvecklas. Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan. Statskontoret har på regeringens uppdrag genomfört en myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan. Myndighetens kärnuppgift är att ge tillstånd och bevilja bidrag till yrkeshögskoleutbildningar. Anslaget till yrkeshögskolan motsvarade år 2011 knappt 26 000 årsplatser. Enligt förordningen om yrkeshögskolan ska myndigheten vid beslut beakta resultat från genomförd tillsyn, kvalitetsgranskning och uppföljning. Det innebär att vi, i de fall utbildningen man ansöker om har en föregångare, väger in uppgifter i beslutet om resultatet på utbildningen.
Icleangreen

Myndighet for yrkeshogskolan

Yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan står bakom yrkeshogskolan.se. Samtliga utbildningar du hittar här är beviljade av oss. Det innebär att de står under statlig tillsyn och berättigar till studiemedel från CSN. Lag (2009:128) och förordning (2009:130) om yrkeshögskolan reglerar på ett övergripande plan utbildningsformen yrkeshögskoleutbildning. Det finns dessutom föreskrifter som myndigheten tagit fram som rör utbildningarna. Håll dig uppdaterad.

Myndigheten ska svara för uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten. Myndigheten ska förbereda införandet av korta utbildningar, som kan bestå av en eller flera kurser, inom yrkeshögskolan under 2020. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr.
Bo sodersten international economics pdf


Myndigheten för yrkeshögskola MYH granskar utbildningar

Kraven kan vara •kunskaper … Kort utbildning (kurser och kurspaket) Myndigheten ska följa upp de korta utbildningarna (kurser och kurspaket) inom yrkeshögskolan. Av redovisningen ska bl.a. framgå utbildningarnas omfattning och inriktning samt hur studerande fördelar sig på olika utbildningsområden. myndigheter som ska vara ansvariga för att ta fram den, medan myn dig-heterna själva beslutar om statistikens detaljerade innehåll och fram-tagande.


Tic tac mobile

Myndigheten för yrkeshögskolan tar över ansvaret för

Framtidsutveckling  Beviljade utbildningar hösten 2021 Den 19 januari beviljade Yh-myndigheten intag till ny omgång av Behandlingspedagog NPF samt nya utbildningar inom  Selaus nimekkeen mukaan Yrkeshögskolan Novia skall kunna uppstå, skall det finnas en part, en behörig myndighet eller en enskild person samt ett ärende,  komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Vuxenutbildningen. Lärvux · sfi · Grundläggande gymnasiala kurser · Yrkeshögskolan · Yrkesutbildning · Distans · Studie och yrkesvägledare  Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. helsingborg. Vi hjälper dig finna din yh-utbildning efter  Det beskedet kommer från Myndigheten för yrkeshögskolan när det gäller vilka som får ha utbildningsplatser.