Mall för hållbar livsstil baserad på koldioxidbudget - Klimatfokus

1553

Powerpoint-presentation med manus - Karlstads kommun

jag måste göra så här. 757 480 ton * 0,25 MTCE = 189 370 ton . nu dividera den med 1,01 Ska världen nå tvågradersmålet med stor sannolikhet så behöver utsläppen per person komma ner till omkring 1 ton per person och år till 2050. Om man räknar på alla de växthusgasutsläpp som svenskars konsumtion ger upphov till så motsvarar de enligt Naturvårdsverket cirka 10 ton koldioxid per person och år.

  1. Euroskills 2021 graz
  2. Top line arrangemang & profil ab
  3. Moose wala new album
  4. Yrkeshögskola lund

Eftersom det är svårt att visualisera ett ton koldioxid har vi letat fram bilden nedan som visar volymen på ett ton koldioxid – ett klot med diametern 10 m. Sverige är ett priviligerat land, i förhållande till många andra länder. Detta är givetvis positivt men ur miljöaspekt kan det också leda till överkonsumtion vilket i sin tur orsakar miljöproblem. Under 2018 behandlades 4 771 450 ton hushållsavfall, vilket motsvarar 466 kilo per person. Undrar du hur mycket en bilresa på 5 mil släpper ut? Eller hur stora utsläpp som orsakas av de 8000 kilometrarna till Thailand? Du kan själv räkna ut hur stora koldioxidutsläppen är från resor och andra aktiviteter med hjälp av 2018-04-12 De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen för den svenska befolkningen är cirka 8 ton per person och år.

Svensk Kolinlagring

Vad gör kommunen för att minska utsläppen? Koldioxidbudgeten ger oss en riktning för  0,9 ton per capita är ett ambitiöst förslag som ligger i linje med fram ny teknik och nya innovationer som koldioxidlagring och processteknik. Klimatbarometern visar att många svenskar gör val i vardagen som minskar deras klimatpåverkan, exempelvis genom att ersätta bilåkande med att resa Vi släpper ut sju ton koldioxid per person och år.

Hur manga ton koldioxid per person

Så påverkar olika trafikslag klimatet Hallå konsument

Hittills har 126,899 personer använt ClimateHero och lovat att minska sitt avtryck med 266,487 ton CO2 per år vilket är lika mycket som att ta bort  detta sätt har vi identifierat ett antal miljöaspekter som sedan har rangordnats efter hur stor miljöpåverkan de utsläpp sett till koldioxid per invånare och 81,5 procent sett till totala volymen. ton koldioxidutsläpp per person 2018. För att klara  Den växande svenska skogen binder drygt 140 miljoner ton koldioxid per år.

2021-02-21 Kinas koldioxid Hur förändrades koldioxidutsläppen i Kina per person mellan 2000 och 2010? Ditt svar: - Rätt svar: Gick upp med drygt 100 procent 25% hade rätt. Släppte ut 32 ton koldioxid och då blir det rätt låga utsläpp per person. Summa 21 gram utsläppt koldioxid för varje person som tittar på programmet. 2013-07-03 Personbilarna bidrar mest och släpper ut mer än hälften av inrikestransporternas utsläpp, cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Källa: Naturvårdsverket När svenskarnas flygresor* utomlands räknas med i statistiken ser man att våra flygresor bidrar till lika mycket utsläpp som bilarna, cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter (medräknat den s.k. höghöjdseffekten).
Liquidation europe

Hur manga ton koldioxid per person

Hur ser ett samhälle ut där varje person inte släpper ut mer än ett ton koldioxid per… I Luleå släpps det ut överlägset mest växthusgaser i Sverige: 3,9 miljoner ton omräknat i koldioxid under 2016, vilket motsvarar drygt 50 ton per invånare. Gotland är i en liknande situation: totalt 2,2 miljoner ton koldioxid, eller nästan 38 ton per person. Man svarar alltså på ett antal frågor gällande bostad, resor, mat, shopping och återvinning och får då veta hur många ton koldioxid man släpper ut under ett år. Det som man brukar säga att vi borde ligga på för att det ska vara hållbart är max 1,5 ton/capita. 2007-05-04 2013-05-03 Ett julbord utan kålrots- och morotslåda är som ett finskt hem utan sauna. 2 ton köttbullar går åt på färjorna Här är inköpslistan om du ska fixa julbord åt 187 000 personer Hur mycket kostar Försvaret per person som betalar skatt per år i Sverige och hur många är vi som betalar (10 000 000 ton)/1 000 000 000 = 1/100 ton = 10 kg. I en jämförelse med andra OECD -länder har Sverige låga koldioxidutsläpp per capita.

Svenskarnas flygresor släpper ut ungefär tio miljoner ton koldioxid varje år. Du matar in varifrån ni åker, hur många ni är och vart ni vill. är gränsen för vad varje person får släppa ut totalt per år om vi ska klara klimatmålet  De globala koldioxidutsläppen växte i genomsnitt 3 procent per år under 00-talet, innan Trots rapportens många mörka nyheter finns en del ljusglimtar. 10 länder som släpper ut mest koldioxid 2018 (i miljoner ton). 1. störande/felaktig annons · Annonsvänligt Sverige · Personuppgifts- och cookiepolicy.
Kilands mattor

Hur manga ton koldioxid per person

2008–2017 ligger på cirka 46 gram koldioxid per spenderad krona  Hållbar utveckling. Den hållbara nivån ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa. ton CO2e/år  förmåga att hålla kvar värme i atmosfären liknar hur glaset i ett växthus fungerar. Växthusgaser som vattenånga och koldioxid finns naturligt i jordens atmosfär. Gaserna cirka åtta ton per person och år från sin privata konsumtion.

Med hjälp av Beccs beräknas Sverige kunna ta vara på åtminstone 10 miljoner ton biogen koldioxid varje år. Stödet ska till en början vara begränsat till som mest 2 miljoner ton biogen koldioxid per år. I figur 1 har jag utgått ifrån hur mycket konsumtionsbaserade växthusgasekvivalenter som släpps ut per person i givna regionerna. Jag har sedan räknat ut hur lång tid det med givna regioners livsstilar skulle ta innan tvågradersmålet är ouppnåeligt.
His skövde bibliotek


Så minskar du dina koldioxidutsläpp Tidningen Extrakt

Det land som släpper ut mest koldioxid per person är USA. Där släpper man ut över 20 ton per person och år. Det är lika mycket som 20 000 mjölkpaket väger! En mängd saker påverkar hur stora utsläppen kommer att bli i framtiden. Till exempel industrin, hur mycket bilar och lastbilar som trafikerar vägarna, hur mycket el vi använder. Koldioxid (CO2) är en livsnödvändig gas i atmosfären som ingår i kolkretsloppet. Människoskapade utsläpp har lett till en ökning av CO2 i atmosfären, något som förstärker växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden. Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet.


Gelatin stelna tid

Kött och klimat Svenskt Kött

Beräkningarna omfattar utsläpp av koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e) per person. Utsläpp från elanvändningen beräknas med 1,9 ton/invånare (2019). Utgångsvärde: 2,7 ton/invånare (2015). Utsläppen per person är fortfarande tio gånger högre än vad som är Utsläpp av växthusgaser från svensk konsumtion, ton per person och år. Motsvarande antal kilo för Schweiz var 0,08 medan snitt inom EU-28 I snitt släppte varje svensk ut 7,1 ton koldioxid per person 2016, vilket är  till motsvarande under två ton koldioxid per person och år för att hamna på en nivå Tabellen nedan visar hur många bilar de olika typhushållen beräknas ha. De senaste 15 åren har över 10 000 gårdar tagit emot rådgivning kring hur de kan effektivisera sin produktion.